Vattenprov för Portugisisk vattenhund

Vattenprov - pdf-dokument

Historiskt ursprung

Den portugisiska vattenhunden har under många hundra år varit en arbetande hund på fiskebåtar i Portugal och varit till stor hjälp för fiskebefolkningen. Det ursprungliga användandet av hundar på och omkring fiskebåtar har minskat i takt med den tekniska utvecklingen. Vattenprovet har som mål att anknyta till det arbete som denna ras har utfört.

Målet med vattenprov

 • Att ta fram och bedöma de karaktärsdrag som finns naturligt hos den portugisiska vattenhunden.
 • Att förbättra rasens egenskaper gällande vattenarbete.
 • Att väcka och utöka intresset för vattenprov hos hundägare inom rasen.

Att tänka på i de olika momenten vid ett vattenprov

 • Aldrig ha halsband eller koppel under utförande av prov i vatten. Det kan lätt trassla in hunden eller fastna i något och utgör därför en fara för hunden.
 • Aldrig ha flytväst på hunden då en del av vattenprovet utförs under vattenytan.
 • Sele kan användas i nivå III för att hjälpa hunden upp i båten.

Personer och utrustning som ska finnas på plats vid ett vattenprov

 • En domare, en sekreterare och i nivå III en figurant.
 • Flytande apportbock
 • Flytrep/nät, 2 m långt
 • Sjunkobjekt för apportering under ytan
 • Flytbojar minst 2 st med dragg för markering av banan i vattnet
 • Flagga för markering av startpunkt.
 • Båt
 • Plastband för markering av tävlingsområdet
 • Tidtagarur

Klassindelning, 3 nivåer

Nivå I >> anlagstest
Nivå II >> öppenklass 1
Nivå III >> öppenklass 2
De olika nivåerna består i sig av 3 st delmoment indelat A-C 

Åldersindelning
5–9 månader      Lek & plask
9–12 månader      Juniorklass
Från 12 mån         Öppenklass

Poängutdelning:
Excellent: 45 poäng eller mer
Very good: 35-44 poäng
Good: 25-34 poäng
Sufficient: 15-24 poäng
Not qualified: 15 poäng eller mindre

För att placeras krävs ett Excellentresultat (45 poäng eller mer) och resultatet ska fyllas i och skickas in via formuläret Årets vattenportis på rasklubbens hemsida. Den hund som under året fått högst poängresultat på en tävling i respektive klass och nivå blir årets portis. 
Om flera hundar fått samma poäng avgörs poängen på bästa resultat på dyk-momentet.   

För uppflytt till nästa nivå krävs minst tre excellentresultat på den lägre nivån samt att det gått minst ett år från datumet då det första excellentresultatet erövrades.

Exempel: Hund 1 tar sitt första Excellent 6/6 2015 i nivå I, sitt andra excellent 7/7 2015 och sitt tredje Excellent 8/8 2015. Hund 1 får då gå upp och börja tävla nivå II tidigast 6/6 2016. Det finns ingen gräns för hur många excellent en hund får erövra under ett och samma år. Ettårsregeln beror på att hunden behöver tid att på sig att träna in momenten i den högre nivån, särskild vikt läggs här vid dykmomentet.