UTSTÄLLNINGSKOMMITTÈN

Utställningskommitténs syfte är att arrangera officiella och inofficiella utställningar inom Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, RPVH.

Gemensam Mail utstallningkommitte@portugisisk-vattenhund.nu