Info/PR kommitté

Kommitténs syfte är att driva medlemstidning, hemsida och material för förmedling av information till medlemmar samt övriga intressenter.

Gemensam mail: info-prkommitte@portugisisk-vattenhund.nu