Kommitténs syfte är att verka för att så många portisar som möjligt deltar i tävlingar och få fler att aktivera och träna med sin hund.

Kommittén kommer att arbeta med grenar som ingår i Årets Portis utöver Vatten och Utställning.

Gemensam mail: tavlingskommitte@portugisisk-vattenhund.nu