Vattenprov

Nivå III

Moment A Simning på kommando mellan båt- land- båt

Det här momentet genomförs på en bana mellan land och en ankrad båt ca 20 meter ut i vattnet. Här krävs förutom föraren i båten även en figurant på land.

Hunden hoppar på förarens kommando ur båten och simmar in till figuranten på land. Hunden sätter sig framför figuranten som ger hunden en apport i munnen, hunden simmar tillbaka till föraren på båten med apporten.
Avlämnandet av apporten kan ske ett på två sätt. Alternativ 1: Hunden avlämnar apporten i förarens hand simmande bredvid båten, föraren lyfter sedan upp hunden i båten. Alternativ 2: Hunden går upp på båten via en ramp och avlämnar apporten i handen på föraren. Hund som släpper apporten i vattnet blir diskvalificerad i momentet

Här bedöms: Hur hunden hoppar av båten och ner i vattnet, simstil och rytm: 0-5 poäng Kapacitet att behålla rytmen i vattnet: 0-5 poäng Avlämning av apport: 0-5 poäng Lydnad i vattnet och på land: 0-5 poäng

 

Moment B Hämta ett fiskenät från båt 

När nätet placerats i position av funktionär sitter hunden i båten med föraren. Nätet placeras 10 meter från båtens akter. På förarens kommando hämtar hunden nätet. Hunden ska hoppa från båten, simma utan att tveka eller ändra kurs och hämta nätet.

Avlämnandet av nätet kan ske på två sätt. Alternativ 1: Hunden avlämnar nätet i förarens hand simmande bredvid båten, föraren lyfter sedan upp hunden i båten. Alternativ 2: Hunden går upp på båten via en ramp och avlämnar nätet i handen på föraren. Hund som släpper nätet i vattnet blir diskvalificerad i momentet.

Här bedöms: Hur hunden hoppar i vattnet från båt och markerar objektets position: 0-5 poäng Hur hunden hämtar nätet: 0-5 poäng Avlämnande av nätet: 0-5 poäng Lydnad i vattnet och på land: 0-5 poäng

1352 

Moment C Djupdykning från båt med sjunkande apport

Hunden sitter i båten när föraren kastar ut apporten ca 2 meter från båten. Apporten ska ligga på ett djup av minst 1,5 meter under vattenytan. På förarens kommando ska hunden hoppa från båten, dyka och hämta upp apporten.
Avlämnandet av apporten kan ske ett på två sätt. Alternativ 1: Hunden avlämnar apporten i förarens hand simmande bredvid båten, föraren lyfter sedan upp hunden i båten. Alternativ 2: Hunden går upp på båten via en ramp och avlämnar apporten i handen på föraren. Hund som släpper apport i vattnet blir diskvalificerad i momentet.

Här bedöms: Hur hunden hoppar i vattnet från båt och dyksätt: 0-5 poäng Apporteringsresultat: 0-5 poäng Avlämnande av apporten: 0-5 poäng Lydnad i vattnet och på land: 0-5 poäng