Vattenprov

Nivå II

Moment A Simning under minst 2 minuter

Hunden sitter på förarens vänstra sida vid startpunkten. På kommando av föraren ska hunden gå i vattnet och simma med föraren under minst 2 minuter. Momentet genomförs längs med stranden och inom synhåll för domaren. På signal från funktionär återvänder ekipaget till startpunkten. Hunden sätter sig först framför föraren, för att sedan gå runt förarens högra sida, bakom denne och avsluta sittande vid förarens vänstra sida.

Här bedöms: Beteende inför vattnet: 0-5 poäng Simstil, rytm och hastighet: 0-5 poäng Momentets helhet: 0-5 poäng Lydnad:0-5 poäng

Moment B Apportering av båtlina med flöten på (simulering av fiskenät) 447

Hunden sitter på förarens vänstra sida vid startpunkten. Föraren kastar ut båtlinan med flöten mitt emellan bojarna. På kommando hämtar hunden båtlinan och simmar sedan till stranden med båtlinan i munnen. Avlämnande av båtlinan gör hunden sittande framför föraren som står vid startpunkten, för att sedan gå runt förarens högra sida, bakom denne och avsluta sittande vid förarens vänstra sida. Hund som släpper båtlinan i vattnet blir diskvalificerad i momentet och blir placerad efter den sist placerade hunden.

Här bedöms: Apportens landningspunkt:.0-5 poäng Hur hunden greppar apporten:0-5 poäng Avlämnande av apporten:0-5 poäng Lydnad i vatten och på land: 0-5 poäng

 

Moment C Djupdykning med sjunkande apport

Hunden sitter på förarens vänstra sida vid vid startpunkten. På domarens signal går ekipaget ner till vattenkanten. Föraren kastar ut apporten mitt emellan bojarna och på ett djup av minst en meter. På förarens kommando hämtar hunden apporten genom att dyka ner under ytan med hela kroppen. Hunden simmar sedan till stranden med apporten i munnen. Hund som släpper apporten i vattnet blir diskvalificerad i momentet. Avlämnande av apporten gör hunden sittande framför föraren som står vid startpunkten, för att sedan gå runt förarens högra sida, bakom denne och avsluta sittande vid förarens vänstra sida. Hund som släpper apporten i vattnet blir diskvalificerad i momentet och blir placerad efter den sist placerade hunden.

Här bedöms: Förberedelse, uppmärksamhet och sätt att dyka: 0-5 poäng Apportresultat: 0-5 poäng Leverering av apport: 0-5 poäng Lydnad: 0-5 poäng.

Till Nivå III >