Vattenprov

Nivå I

Moment A Simning (hastighet)

Hunden sitter på förarens vänstra sida vid startpunkten. Bägge ingångarna är tillåtna och godis får ges när momentet är avslutat. 
På kommando av föraren simmar hund och förare ut runt triangelbanan dvs. minst 15 meter ut till boj nr 1, fortsätter sedan 15 meter till boj nr 2 och sedan in till målpukten. Hunden sätter sig först framför föraren, för att sedan gå runt förarens högra sida, bakom denne och avsluta sittande vid förarens vänstra sida.

Detta moment har som mål att återskapa vattenhundens funktion som kurir mellan båtar. Domaren utvärderar hundens temperament och karaktär inför vattnet och dess simteknik (hastighet och simsätt).

Tiden mellan bojarna mäts och jämförs med de hundar som deltar vid provtillfället. Poäng 1-5 utdelas till de fem snabbaste ekipagen, 5 poäng till den snabbaste, därefter utdelas poäng i fallande ordning. Hund som inte går i vattnet eller som inte kommer förbi första bojen blir diskvalificerad i momentet och blir placerad efter den sist placerade hunden.

Här bedöms: Beteende inför vattnet: 0-5 poäng Hastighet runt banan:0-5 poäng Lurvas Simstil och rytm: 0-5 poäng Lydnad i vattnet och på land:0-5 poäng

 

Moment B Apportering av flytapport

Hunden sitter på förarens vänstra sida vid startpunkten. Föraren kastar ut apporten mitt emellan de båda bojarna. På kommando ska hunden apportera föremålet och sedan simma till stranden med apporten i munnen. Avlämnande av apporten gör hunden sittande framför föraren som står vid startpunkten, för att sedan gå runt förarens högra sida, bakom denne och avsluta sittande vid förarens vänstra sida.

Hund som släpper apporten i vattnet blir diskvalificerad i momentet och blir placerad efter den sist placerade hunden.

Hunden får släppa apporten en gång när den kommit upp ur vattnet för att skaka sig om hunden därefter direkt plockar upp apporten och fortsätter till föraren.

Detta moment syftar till att återskapa vattenhundens funktion på fiskebåten som innebar att hämta objekt som fallit överbord.

Domaren bedömer hur hunden hämtar objektet, simkunskaper med objektet i munnen och överlämnande av apporten till föraren.

Här bedöms: Apportens landningspunkt:.0-5 poäng Hur hunden greppar apporten:0-5 poäng Avlämnande av apporten:0-5 poäng Lydnad i vatten och på land: 0-5 poäng

 

Moment C Apportering av objekt under ytan

Hunden sitter på förarens vänstra sida vid startpunkten. På domares signal går ekipaget ut i vattnet till dess att hunden börjar simma. Föraren släpper ner sjunkapporten framför hunden och flyttar sig sedan en bit från hunden utan att stå ivägen för domaren. Hunden ska nu under ytan med hela huvudet för att hämta apporten. Apporten ska ligga mellan 0,3-0,5 meter under ytan och hunden ska inte nå botten med benen, den ska simma. Föraren återvänder skyndsamt till startpunkten. Hunden simmar till stranden med apporten i munnen. Avlämnande av apporten gör hunden sittande framför föraren som står vid startpunkten, för att sedan gå runt förarens högra sida, bakom denne och avsluta sittande vid förarens vänstra sida.

Hund som släpper apporten i vattnet blir diskvalificerad i momentet och blir placerad efter den sist placerade hunden.

Detta moment syftar till att återskapa vattenhundens funktion på fiskebåten som innebar att hämta objekt som fallit överbord och hamnat under vattenytan. Domaren bedömer hur hunden förbereder sig före dykningen.

Här bedöms: Förberedelse, uppmärksamhet och sätt att dyka: 0-5 poäng Apport resultat: 0-5 poäng Leverering av apport: 0-5 poäng Lydnad i vatten och på land: 0-5 poäng.

Till Nivå II >