Vinnargalleri

BIR valp 6-9 mån BIS Valp
BIR veteran friklippt
BIR & BIM friklippt 2017
BIR friklippt
Bästa juniorklass hanar
Bästa unghundsklass hanar
Bästa öppenklass hanar
Bästa championklass hanar
Bästa veteranklass Hanar
Bästa juniorklass tikar
Bästa unghundsklass tikar
Bästa öppenklass tikar
Bästa championklass tikar
Bästa veteranklass tikar
BIR & BIM
BIR
BIR & BIM veteran
Uppfödargrupp-1
Uppfödargrupp-2
Uppfödargrupp-3
BIS junior
BIS veteran
BIS-Barn med hund
BIS-1
BIS-2
BIS-3
BIS-4

Valp, friklipp och hanar

Valpklass
Valpklass
Friklippt Juniorklass Hanar
Friklippt Öppenklass Hanar
Friklippt Öppenklass Hanar
Friklippt Öppenklass Hanar
Friklippt Öppenklass Hanar
Friklippt Öppenklass Hanar
Friklippt Öppenklass Hanar
Friklippt Öppenklass Hanar
Friklippt Veteranklass hanar
Friklippt Veteranklass hanar
Friklippt bästa hane
Friklippt Öppenklass tikar
Friklippt Öppenklass Tikar
Friklippt Öppenklass Tikar
Friklippt Öppenklass Tikar -1
Juniorklass hanar
Juniorklass hanar
Juniorklass hanar
Juniorklass hanar
Juniorklass hanar -2
Juniorklass hanar -3
Unghundsklass hanar
Unghundsklass hanar
Unghundsklass hanar -2
Öppenklass hanar
Öppenklass hanar
Öppenklass hanar
Öppenklass hanar
Öppenklass hanar
Öppenklass hanar -2
Öppenklass hanar -3
Öppenklass hanar -4
Championklass hanar
Championklass hanar
Championklass hanar
Championklass hanar
Championklass hanar
Championklass hanar
Championklass hanar
Championklass hanar -2
Championklass hanar -3
Championklass hanar -4
Veteranklass hanar
Veteranklass hanar
Veteranklass hanar
Veteranklass hanar
Veteranklass hanar
Veteranklass hanar -2
Veteranklass hanar -3
Veteranklass hanar -4
Bästa hane
Bästa hane
Bästa hane
BÄSTA HANE -1
BÄSTA HANE -2
BÄSTA HANE -3
BÄSTA HANE -4

Tikar och finaler

Juniorklass tikar
Juniorklass tikar
Juniorklass tikar
Juniorklass tikar
Juniorklass tikar
Juniorklass tikar -2
Juniorklass tikar -3
Unghundsklass tikar
Unghundsklass tikar
Unghundsklass tikar
Unghundsklass tikar -2
Unghundsklass tikar -3
Öppenklass tikar
Öppenklass tikar
Öppenklass tikar
Öppenklass tikar -2
Championklass tikar
Championklass tikar
Championklass tikar
Championklass tikar
Championklass tikar
Championklass tikar
Championklass tikar
Championklass tikar
Championklass tikar -2
Championklass tikar -3
Championklass tikar -4
Veteranklass tikar
Veteranklass tikar
Veteranklass tikar
Veteranklass tikar
Veteranklass tikar
Veteranklass tikar -2
Veteranklass tikar -3
Bästa tik
Bästa tik
Bästa tik
Bästa tik
Bästa tik
Bästa tik
Bästa tik -2
Bästa tik -3
Bästa tik -4
Barn med hund
BIS rosetter
BIS-pris
Domare José Homem de Mello från Portugal
Best In Show
Best In Show
Best In Show
Best In Show