Styrelse och förtroendevalda

E-post styrelsen: styrelse@portugisisk-vattenhund.nu 

ORDFÖRANDE
Yvonne Anerland, Vallmästarevägen 69
352 61 Växjö
070-627 37 33   
ordforande@portugisisk-vattenhund.nu

VICE ORDFÖRANDE
Henrik Andersson

SEKRETERARE
Hanna Björk
sekreterare@portugisisk-vattenhund.nu

LEDAMOT
Johanna Ingemarsson

LEDAMOT
Michael Backman

SUPPLEANT 
Erika Robertsson

SUPPLEANT
Marie Brännman-Karlsson 


KASSÖR 
Marie Brännman-Karlsson
kassor@portugisisk-vattenhund.nu


REVISORER  
Fredrik Bruno
Ove Johansson

REVISORSSUPPLEANTER
Eva Mellgren
Lena Röse


VALBEREDNING

Helené Deldehed
Therese Andersson Nyström 
Lotta Svantesson
E-post: val@portugisisk-vattenhund.nuHEMSIDAN
Margareta Dahlin070 565 61 43
dahlin22@outlook.com 

PLASKET, medlemstidning: 
plasket2019@gmail.com

VALPHÄNVISARE 
Yvonne Lindahl, 
070 360 01 22 
valpar@portugisisk-vattenhund.nu

MEDLEMSANSVARIG
Karin Köbin 
medlem@portugisisk-vattenhund.nu

ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA
Aktivitetsombud, se under resp. flik "Aktiviteter"
Ansvariga för kommittéer, se under "Om klubben"

 

 

Styrelse 2020

DSC_6390R

Ordförande Yvonne Anerland

Styrelse 2019

Styrelsen 2020. Fr vänster Johanna Ingemarsson, Lena Larson, Hanna Björk, Yvonne Anerland, Erika Robertsson och Henrik Andersson, saknas gör Marita Tenold Ekholm.