Styrelse och förtroendevalda

E-post styrelsen: styrelse@portugisisk-vattenhund.nu 

ORDFÖRANDE
Yvonne Anerland,
Schanders väg 5C
352 20 Växjö
070-627 37 33   
ordforande@portugisisk-vattenhund.nu

VICE ORDFÖRANDE
Henrik Andersson

SEKRETERARE
Hanna Björk
sekreterare@portugisisk-vattenhund.nu

LEDAMOT
Michael Backman

LEDAMOT & KASSÖR
Marie Brännman Karlsson
kassor@portugisisk-vattenhund.nu

SUPPLEANT & KOMMUNIKATION
Cathrine Stjärnekull
info@portugisisk-vattenhund.nu

SUPPLEANT & EKONOMI & MEDLEM
Maria Stålebrant


REVISOR  
Fredrik Torstensson

REVISORSSUPPLEANT
Harriette Alfredsson


VALBEREDNING

Lotta Svantesson
Margareta Blom
Carola Triftstrand 

E-post: val@portugisisk-vattenhund.nu  


KOMMUNIKATION (Nyhetsbrev och hemsida)
Cathrine Stjärnekull
E-post: info@portugisisk-vattenhund.nu

VALPHÄNVISARE 
Yvonne Lindahl, 
070 360 01 22 
valpar@portugisisk-vattenhund.nu

MEDLEMSANSVARIG
Maria Stålebrant 
medlem@portugisisk-vattenhund.nu

ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA
Aktivitetsombud, se under resp. flik "Aktiviteter"
Ansvariga för kommittéer, se under "Om klubben"