Styrelse och förtroendevalda

E-post styrelsen: styrelse@portugisisk-vattenhund.nu 

ORDFÖRANDE
Yvonne Anerland, Schanders väg 5C
352 20 Växjö
070-627 37 33   
ordforande@portugisisk-vattenhund.nu

VICE ORDFÖRANDE
Henrik Andersson

SEKRETERARE
Hanna Björk
sekreterare@portugisisk-vattenhund.nu

LEDAMOT
Michael Backman

LEDAMOT
Marie Brännman Karlsson

SUPPLEANT 
Cathrine Stjärnekull

KASSÖR
Marie Brännman-Karlsson 
kassor@portugisisk-vattenhund.nu


REVISOR  
Fredrik Torstensson

REVISORSSUPPLEANT
Harriette Alfredsson


VALBEREDNING

Lotta Svantesson
Margareta Blom
Helené Deldehed
E-post: val@portugisisk-vattenhund.nu  


KOMMUNIKATÖR
Cathrine Stjärnekull

HEMSIDAN
Margareta Dahlin070 565 61 43
dahlin22@outlook.com 

VALPHÄNVISARE 
Yvonne Lindahl, 
070 360 01 22 
valpar@portugisisk-vattenhund.nu

MEDLEMSANSVARIG
Karin Köbin 
medlem@portugisisk-vattenhund.nu

ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA
Aktivitetsombud, se under resp. flik "Aktiviteter"
Ansvariga för kommittéer, se under "Om klubben"