Aktuell statistik år 2022

Portugisisk vattenhund är en ras med lång historia, som gick från att vara en arbetande ras vanligt förekommande på fiskebåtar utanför Portugals kust till att den omnämndes i Guiness rekordbok som en av världens mest utrotningshotade i början av 80-talet. 

Den första portisen kom till Sverige 1979 och sedan dess har antalet Portugisiska vattenhundar ökat år från år.

Enligt Jordbruksverket fanns 2297 registrerade Portugisiska Vattenhundar i Sverige år 2022. En genomgång av Jordbruksverkets register de senaste fem åren visar följande:

År

Antal registrerade hos Jordbruksverket

2018

1977

2019

2017

2020

2127

2021

2232

2022

2297

 

Om vi nu tittar på SKKs statistik (DjurID), finns det däremot 1362 portisar. Enligt deras sida omfattas hundar yngre än 10 år av registret. Tittar man i SKKs register för antalet registrerade portisar under de senaste 10 åren får vi siffran 1933, men där ingår inga dödsfall. Nu är ju diskrepansen tyvärr rätt stor mellan Jordbruksverkets 2297 och SKKs 1362 - och därmed kan vi konstatera att osäkerheten är alldeles för stor för att vi ska kunna säga hur många Portisar vi har i Sverige, men antagligen ligger 1362 rätt nära till hands.

Se det här som en uppmaning att var och en bör vara noggrann med att registrera när en hund har avlidit, både hos Jordbruksverket och hos SKK.


Hos Svenska Kennelklubben, SKK, kan man följa antalet nyregistreringar per år (men vi ser inte antalet exporter här). 

SKKs Avelsdata har uppgifter som går tillbaka till år 1990. Det året registrerades 23 portisar, året efter 9 och året därefter registrerades ytterligare 19.

Fram till år 1995 föddes endast ett fåtal kullar varje år, men därefter började antalet nyregistrerade sakta öka. Toppnoteringen var år 2010, då 317 portugisiska vattenhundar registrerades i Sverige (valpar och importer inkluderade).

Antalet nyregistreringar har sjunkit efter Corona, vilket innebär att år 2022 registrerades lika få som år 2001. Vid halvårsskiftet 2023 uppgick antalet nyregistrerade Portisar hos SKK till 73 stycken, vilket innebär att det finns stor möjlighet att överträffa föregående års bottensiffra.

Läs mer om vår hundras historia här: https://www.portugisisk-vattenhund.se/Vattenhundens-ursprung-historia