Sjukdomar som inte ingår i SKKs hälsoprogram

Genom kännedom om dessa sjukdomar kan din hund bli hjälpt till en snabbare diagnos hos veterinären om symptomen är vaga. 
Om du känner på dig att något inte stämmer med din hund, att något är "fel", kan det vara 
ett varningstecken så gott som något.

Päls och hud 
Alla slag av frekvent kliande bör undersökas. Vanlig orsak till klåda är parasiter och t.ex. rävskabb som kan vara svårt att påvisa då det ligger djupt i huden.
Allergi är ett vanligt problem hos hundar och kan orsaka klåda, hudrodnad, håravfall samt hud- och öroninfektioner. 
Agria om allergi hos hund>
SLU om klåda hos hund>


Utvecklingssjukdomar

Armbågsdysplaci ED Armbågsledsdysplasi är ett samlingsbegrepp för flera olika utvecklingssjukdomar i armbågsleden. Läs mer>

Katarakt (grå starr) är en grumling i ögats lins som förekommer i många raser. Katarakt kan komma hos unga hundar medan så kallad ålderskatarakt drabbar äldre hundar. Ett par fall av juvenil total katarakt, hos mycket unga hundar har lett till blindhet. Läs SKK om Katarakt > och SKK om ögonsjukdomar >


Sjukdomar i nervsystemet

Epilepsi (EP) Krampanfall utan känd orsak.
Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans nervceller. Följden blir ett epileptiskt anfall, vars utseende avgörs av var i hjärnan urladdningen uppstår.
Epileptiska anfall börjar alltid mycket plötsligt. De varar från sekunder till minuter och slutar av sig själva. Oftast är medvetandet mer eller mindre påverkat under anfallet.

Epilepsi orsakas av en permanent eller tillfällig skada i hjärnan. Skadans omfattning varierar. Det finns raser där mycket talar för en ärftlig bakgrund. Inavlade stammar har högre frekvens EP. Det forskas i USA för att hitta genen som ger EP.


 

Vattensvans

Vattensvans kan drabba hundar som blir utsatta för avkylning. Ofta löper hundar som älskar att bada större risk att drabbas då de använder svansen mycket vid simning. Muskulaturen kring svansroten blir överansträngd. En del hundar är känsligare än andra och för en del behövs inte mer än en regnkall promenad eller avkylning i en kall bil. Ett värmande täcke för en hund som ska ligga i en kall bil kan vara bra.Vattensvans

Vattensvans är en svansförlamning där nerverna som går ut till svansen blir inflammerade. Det är mycket smärtsamt för hunden och den ömmar om man tar i svansen eller bakdelen. Bakbenen kan också påverkas och hunden kan få svårt att sitta eller använda bakbenen.

Försök hålla hunden varm och i vila tills symtomen går över, oftast efter ett par, tre dagar, men är du det minsta tveksam om vad det är som hunden har drabbats av ska du kontakta veterinär. Symtomen kan förväxlas med höftledsproblem, diskbråck, analsäcksinflammation mm.

Veterinären behandlar med smärtstillande och antiinflammatorisk medicin. Hundar som haft vattensvans får lätt återfall och det bör man ha i åtanke vid bad eller andra tillfällen då risk för nedkylning finns.

Immunförsvarsrelaterade sjukdomar

Addison’s sjukdom (Hypoadrenocorticism) 
Addison's sjukdom är en endokrin störning. Diagnosen är svår att ställa eftersom Addison's sjukdom inte är så vanlig och symtomen är inte typiska utan kan förekomma vid många andra sjukdomar. Läs mer om Addison's sjukdom >

Klokapselavlossning SLO 
SLO är e
n autoimmun sjukdom som får några eller alla klor att lossa och de som växer ut igen är för alltid deformerade.  SKK:s artikel om KLOLOSSNING >

Immunsystemet lymfocytär thyreoidit / hypothyroidism
Hundens vanligaste hormonstörning, oavsett rastillhörighet.

Sköldkörteln tillverkar för lite sköldkörtelhormon pga att sköldkörteln blivit förstörd av kroppens imunförsvar (en autoimmun reaktion).

Drabbade hundar kan oftast med livslång medicinering i form av Levaxin® leva gott och länge.  Läs Forskning på SLU om sköldkörtelrubbning > samt SLU information > 


 

Sjukdomar i cirkulationssystemet

JDCM (Juvenile Dilated Cardio Myopathy), en hjärtsjukdom som drabbar valpar.
I Sverige har dock inga säkert konstaterade fall uppträtt hos PVH. Läs mer om JDCM >