Portisträff i Karlstad 2022

Portispromenad Gärdet Stockholm 2022

Portispromenad i Skaraborg 2022

 

En Portisträff
  • En ”portisträff” kan vara allt från en promenad med (eller utan!) portisar till en mer tidskrävande aktivitet.
  • En ”portisträff” är i regel gratis. I särskilda fall kan en avgift tas ut för att täcka omkostnader, kontrollera med styrelsen.
  • Alla aktiviteter ska i möjligaste mån vara självfinansierade. 
  • En ”portisträff” är öppen för alla som har en portugisisk vattenhund, oavsett medlemskap i RPVH.
  • Arrangemang i egen regi som riktar sig till portisar får annonseras ut. 
  • En ”portisträff” är ett utmärkt tillfälle för intresserade att få komma och bekanta sig med den Portugisiska vattenhunden. Då är det viktigt att Du som arrangerar en träff är en god ambassadör för rasen och rasklubben.  

Har Du en bra idé? Ordna då en egen aktivitet!

Kolla först med styrelsen och om det inte finns något hinder hjälper vi gärna till att annonsera ut aktiviteten i våra kanaler, dvs på hemsida, nyhetsbrev och våra Facebook-grupper. Kontakta info@portugisisk-vattenhund.nu  

Portispromenad i Göteborg 2022