Valphänvisning

Formulär: Anmälan om valphänvisning >>   

Krav och rekommendationer ögondiagnoser >>


Valphänvisning regler 2017-01-01
RVPH ska främja seriös avel för rasens bästa avseende hälsa och mentalitet. Hänvisning ges om Du följer kraven nedan:

 • Du ska ha medlemskap i RVPH och SKK och följa SKK:s grundregler och avelspolicy samt vara väl förtrogen med rasklubbens rasspecifika avelsstrategier (RAS)
 • SKK:s hälsoprogram ska följas avseende HD och prcd-PRA vilket innebär att avelsdjuren ska vara ID-märkta och höftledsröntgade efter 12 månaders ålder samt ögonlysta utan anmärkning avseende prcd-PRA inom ett år före parning.
 • Föräldrarna ska ha fria höfter enligt SKK:s avläsning HD FCI A eller B alternativt motsvarande utländska resultat som godkänns av SKK.
 • Minst en av föräldrarna ska vara DNA-testad för prcd-PRA, med resultat Normal. Hereditärt fri i första generationen godkänns som motsvarande resultat Normal.
 • Minst ett av föräldradjuren ska ha tilldelats lägst ett 2:a pris eller Very Good vid officiell utställning alternativt HP/Uk på rasspecialen. 
 • Tik/hane får inom en 2-årsperiod inte ha fler än 20 avkommor registrerade i SKK vid parningstillfället.
 • Tik/hane får inte ha fler än totalt 50 avkommor registrerade i SKK vid parningstillfället.
 • Tik ska ha fyllt minst 2 år vid parningstillfället. 

Rasklubben rekommenderar också att:

 • minst ett av föräldradjuren är DNA/markör-testad för JDCM med resultat Troligen Normal (1-1) eller är Troligen fri via testade föräldrar.
 • minst ett av föräldradjuren har genomgått MH eller BPH
 • föräldradjuren är armbågsledsröntgade.

Du som fått valphänvisning förbinder dig att vid valpförsäljning informera om Rasklubben och meddela Rasklubben uppgifter om köparen så bjuder klubben dina valpköpare 1 års medlemskap.

Valpköparmedlemskap

Alla som fött upp en kull portisar och är medlemmar i rasklubben kan som extra förmån ge sina nyblivna valpköpare ett valpköparmedlemskap >>

Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, RPVH, ger dina nyblivna valpköpare ett års fritt medlemskap i klubben.

Det fria medlemskapet, (rullande medlemskap) ges utan kostnad till den som inte redan är medlem i rasklubben.
 
Millie

MH - BPH

MH - Mentalbeskrivning Hund, beskriver hundens egenskaper och är ett underlag i aveln. 
Mer om MH > 

MH info från SBK > BPH- beteende och personbeskrivning av hund

BPH - Beteende och Pesonlighets Beskrivning Hund 

Vill du veta mer om din hunds mentalitet?  
Om BPH >    Testbanor>