Rasklubben för Portugisisk vattenhund

Rasklubben för Portugisisk vattenhund, RPVH, har som mål är att tillvarata specifika intressen för Portugisisk Vattenhund i Sverige. 

Klubben har funnits sedan 1992. RPVH började med att tillhöra SSD, Specialklubben för Sällskaps- och Dvärghundar, och när SSD upphörde 31 dec. 2000 anslöts RPVH till Svenska Kennelklubben. 

Våra medlemmar finns i Sverige, övriga Norden, Europa och USA.

Under 2022 firade vi 30-årsjubileum med en jubileumsutställning på Tånga Hed, som fick ett stort deltagarantal.

Bli medlem - för rasen och för gemenskapen

Bli medlem

Årsmöte
Årsmötet är ett forum där du som medlem kan göra din röst hörd och till exempel ge förslag på saker som klubben borde jobba med. 

Styrelse och förtroendevalda>>
Vi välkomnar synpunkter kring allt som rör klubbens arbete.

Stadgar>>    

Kommittéer>> 
Kontaktuppgifter till våra kommittéer. 

 

Personuppgiftsbehandling>> 

Nyhetsbrev, hemsida och Facebook-konto>>