Bli medlem i RPVH

När du köper en rashund har du möjlighet att välja en ras som passar just dig och ditt liv, oavsett om du vill tävla i vattenarbete, agility och rallylydnad eller bara ha en bästa kompis som du kan ta härliga promenader med. 
 
Alla hundraser har sina typiska drag, styrkor och svagheter och ju mer kunskap du har om hundrasen du väljer, desto större är sannolikheten att du och din hund kommer att trivas ihop. Vår rasklubb är en utmärkt plattform för att lära sig mer om just Portugisisk vattenhund.

Rasklubben för Portugisisk vattenhund arbetar för att aveln ska ske under kontrollerade former och vi ställer höga krav på våra uppfödare. Våra portisuppfödare är måna om att hundarna de föder upp ska födas friska och få ett bra liv med sina nya familjer. Ofta har de lång erfarenhet och många slutar aldrig att lära sig mer. 
 
Vår rasklubb månar om vår hundras och hur aveln går till. Under 2024 satsar vi därför på att vara med och delsponsra medlemmar som gör BPH och höftledsröntgen på sina portisar och vi ersätter de uppfödare som går SKKs uppfödarutbildning.
 
Som medlem i vår klubb tar du dessutom steget in i en härlig gemenskap. Vi har ett månatligt nyhetsbrev som bland annat informerar om de aktiviteter vi anordnar, såsom portisträffar, läger, vattenläger och digitala föreläsningar.

Varmt välkommen som medlem!
 

Svenska Kennelklubben, SKK, sköter vår medlemsregistrering

Medlemskap är rullande ett år från inbetalningsdagen.
Anmäl Dig via: 
SKK direkt>> 
Medlemsavgift, 300 kr/år.  
Familjemedlem, 150 kr/år 

Ungdom15-20 år, utan fullbetalande medlem och 
Kennellista* 150 kr/år.
Anmäl via: Webbanmälan>> fyll i uppgifter, välj kategori! 

*Uppfödare - Regler för Kennellista >>  efter genomförd inbetalning för kennellista meddelar du de uppgifter du vill ha med på listan till info@portugisisk-vattenhund.nu 

Frågor om ditt medlemskap, kontakta SKK. 
http://www.skk.se/medlem-fragor-och-svar  
Mail:medlem@skk.se (ange aktuell rasklubb), Tfn: 08–7953050

Ändring av medlemsuppgifter>> (OBS gäller ej ändringar av uppgifter på kennellistan, de meddelar du webbansvarig)

Uppgifter som lämnas till SKK:s kansli behandlas enligt GDPR. 

Nybliven valpägare?

valp 8 veckor

Valpköparmedlemskap
Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, RPVH, ger Dig som är nybliven valpägare 
ett års fritt medlemskap i klubben om du inte tidigare är medlem.

Det är din uppfödare som anmäler nya valpköpare till klubben, har du inte fått ett medlemskap kontakta din uppfödare!

Alla som fött upp en kull valpar och som är medlemmar kan förmedla ett medlemskap! 

Valpköparmedlemskap>> 

Vill du nominera någon som hedersmedlem?

Personen ska ha utfört insatser för Rasklubben och har verkat på ett förtjänstfullt sätt som främjat klubben.

Kontakta styrelse@portugisisk-vattenhund.nu och ange namn på personen/personerna samt en motivering till varför du anser att den/de ska bli hedersmedlem.