Mentalbeskrivning Hund - MH

De flesta uppfödare väljer att beskriva sina hundar i en ung ålder ofta mellan 12 och 18 månader.

MH är en individuell mentalbeskrivning av en hund, en hjälp för hundens ägare, uppfödaren samt rasklubben för att mäta hundens mentala status. För ägarens del är det bra att veta hur man skall arbeta vidare med sin hund och för uppfödaren är det bra att veta om hon/han är på "rätt spår" i sitt avelsarbete vad gäller den mycket viktiga delen - mentaliteten.

Beskrivningen tar ungefär 35 minuter/hund, lite beroende på hur de olika hundarna reagerar. Beskrivningen görs av en SBK-auktoriserad mentalbeskrivare som till sin hjälp har en auktoriserad testledare. Testledaren ansvarar för utförande av beskrivningen samt hjälper hundföraren och hunden igenom beskrivningen. Figuranter som deltar är utbildade av SBK och de har en mycket viktig funktion då det är de som agerar i de olika situationerna.

Mentalbeskrivaren fyller i ett protokoll över hur hunden reagerar i de olika situationerna. Här erhålls egentligen inget betyg utan det är en beskrivning över hundens reaktioner och avreaktioner. För att beskrivningen ska räknas som "godkänt MH" så får hunden inte avvisa kontakt samt ska vara skottfast.

Följande moment ingår: kontakt, lek, jakt, aktivitetsnivå, avståndslek, överraskning, ljudkänslighet, spöken, leklust och skottprov.

För att vår klubb skall få anordna MH behöver vi dispens. Detta ansöker vi hos SBK:s rasutvecklingssektor. För att det skall bli lättare för oss att anordna MH och bevara vår ras fina mentalitet behöver vi utbilda fler inom mentalbeskrivningar. Är du intresserad av rasutveckling är du välkommen att höra av dig till oss.

Klubben anordnar MH vid olika tillfällen t.ex vid läger. Håll utkik på hemsidan samt i Vattenplasket.