Armbågsdysplasi ED

Armbågsledsdysplasi är ett samlingsbegrepp för flera olika utvecklingssjukdomar i armbågsleden. Bakgrunden till uppkomsten av dessa rubbningar är multifaktoriell, vilket innebär att såväl flera gener som olika miljöfaktorer är involverade i utvecklingen av dessa rubbningar. Röntgenundersökning av armbågsleden syftar till att påvisa förekomst och grad av sekundära benpålagringar/artros som utgör ett tecken på att någon av dessa utvecklingsrubbningar föreligger. I vissa fall går det att också påvisa den bakomliggande primärorsaken. Artros leder till varierande grad av funktionsnedsättning och smärta. Graden av artros bedöms på en 3-gradig skala.
Situationen i rasen i Sverige 
1990-01-01 tom 2008-01-01 artros ua 184 (96%) hundar artros lindig utbredning 7 (4 %) hundar av totalt 191 röntgade.
Mer info från SKK>
Röntgenkontroll av leder SKK>