Vad är Addison's sjukdom?

Addison's är en autoimmun sjukdom där immunförsvaret av okänd anledning attackerar och bryter ner egen kroppsvävnad, i det här fallet binjurebarken, som producerar en mängd livsviktiga hormoner. Av dessa hormoner är cortisol bland de mest vitala då det hjälper till att balansera kroppen i stressituationer genom att reglera blodtryck och hjärtfrekvens.
Addisons sjukdom förekommer i vår ras och ett flertal andra raser samt även hos människor.
Symtom
Sjukdomen har diffusa symtom som svaghet och aptitlöshet. När sjukdomen gått obemärkt under en period kan hunden drabbas av en ”Addisonkris” ett livshotande stadie.
Diagnos, behandling
Diagnosen ställs med hjälp av speciellt cortisonblodprov, övriga blodprover och även med EKG. När väl diagnosen är ställd brukar behandlingen vara framgångsrik och skall ges livet ut.
Forskning 
Liksom många andra autoimmuna sjukdomar är Addisons en komplex sjukdom som förmodligen orsakas både av en kombination av flera olika gener och okända miljöfaktorer. Det betyder att en hund med en viss genuppsättning i kombination med en särskild yttre påverkan löper stor risk att drabbas av sjukdomen.
Miljöfaktoren är mycket svår att definiera men i allmänhet tror man att det kan vara en virusinfektion som får immunförsvaret ur balans och leder till att det av misstag ansätter den egna kroppen.
Vi hoppas få mer kunskap om de genetiska orsakerna som orsakar Addisons genom SLU:s forskningsstudie. Vi har som "sista ras" 2010-05-31 fått möjligheten att vara med i Addison-forskningen>  

En grupp på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) håller på och forskar kring Addison's sjukdom, och de är i stort behov av hjälp från ägare till hundar som är drabbade.  
Läs mera här nedan om sjukdomen, projektet och hur man går tillväga om man vill hjälpa till i forskningen. 
SLU information om Addison>