Om JDCM

JDCM (Juvenile Dilated Cardio Myopathy), en hjärtsjukdom som drabbar valpar.

"Juvenile", betyder barn dvs. ej färdigutvecklad, mogen. "Dilated", betyder förstorad. "Cardio", betyder hjärta, "Myo" betyder den speciella muskelfibrer som finns i hjärtat och skelettmuskler (myosin). Det är myosin och aktin som utgör muskelvävnaden.

Sjukdomen förekommer bland annat på hundar, katter och människor men den (recessiva) juvenila typen är ovanlig. Sjukdomen kännetecknas av att hjärtmuskeln inte längre förmår dra ihop sig normalt. I Sverige har dock inga säkert konstaterade fall uppträtt hos PVH men i andra länder har det förekommit.

Förloppet är symptomfritt tills hjärtsvikt utvecklas. Symtomen uppträder akut och orsakas av en kraftigt försämrad pumpförmåga hos hjärtat, med hjärtsvikt och blodstockning i lungorna (lungödem) eller i bukhålan (ascites) som följd.

Juvenil dilaterad kardiomyopati hos PVH är en autosomal recessivt nedärvd sjukdom  (se fig. 1. om arvsgång), där tillsynes friska föräldrar för vidare en muterad gen. En hund som är anlagsbärare för JDCM kan alltså användas i avel, men endast tillsammans med en icke anlagsbärande partner.

När det gäller denna sjukdom finns inte någon registrering av testresultat eller krav på test, men uppfödarna har ansvar att testa sina avelsdjur så ingen valpkull ska behöva drabbas av JDCM idag.

Målsättning JDCM:

  • Inga valpar med sjukdomen ska födas.
  • Anlaget för JDCM ska på sikt minska, detta måste dock ske långsamt och inte på bekostnad av avelsbas och hälsa i rasen.
  • Uppfödarna ansvarar för att testa sina avelsdjur

DNA gen baserat mutationstest. Sedan 2010 finns ett DNA gen baserat mutations test för JDCM som avgör om hunden är fri från anlag eller är anlagsbärare. Alla hundar som tidigare testats via det länkade markör testet kördes genom det nya gen baserade testet och resultatet var detsamma.  Alla "1-1 sannolikt normala" hundar är Normal, och alla "1-2 trolig bärare" hundar är Bärare.

JDCM test är emellertid fortfarande ett länkat markör test, det ursprungliga länkade markör testet plus ytterligare ett som är ännu mer exakt utförs (ännu opublicerade data), enl. uppgift fr. PennGen. Markörer kan vara en gen eller små delar av DNA som har en identifierbar placering på en kromosom. 

Testet utförs vid University of Pennsylvania. http://research.vet.upenn.edu/PennGen

Hereditärt fri avseende JDCM Uttrycket ”hereditärt fri” innebär att en hund med hjälp av sina DNA-testade och friförklarade anfäder själv kan anses vara fri från det aktuella anlaget. 

När det gäller JDCM så kan det inte med 100 % säkerhet sägas att en hund är fri från anlaget för sjukdomen. SKK har uttalat att de inte godtar begreppet hereditärt fri då det gäller markörtest, och därmed kan inte RPVH göra det heller vid valphänvisning och liknande.