Klubbens aktiviteter

Utställning - Rasspecial >>  
Sen 2003 har vi årligen inofficiell rasspecial, där oklippta hundar kan delta. Från 2011 anordnar klubben officiell utställning. 

Vattenaktiviteter >> 
Vattenträning, prov och läger. Inoff. vattenprov genomförs sen 2011. I framtiden hoppas vi kunna arrangera officiella prov.

Läger >> 
Vi anordnar ett helgläger på våren med olika aktiviteter, bland annat har man kunnat prova på agility, spår och sök.

Tävling >>
Årligen utses Årets Portis i Agility, Bruks, Freestyle/HtM, Lydnad, Nose Work och Rallylydnad. Klubben anordnar inga egna tävlingar, här räknas alla officiella tävlingar i Sverige. 

Portisträff >>
Aktiviteter som anordnas av ombud och medlemmar i RPVH.  


Vattenträning