Utställningskommitté

Utställningskommittén kan svara på frågor gällande utställning och regler för utställning. 

Kommittén är huvudansvarig för klubbens årliga rasspecial.

Gemensam mailadress: uk@portugisisk-vattenhund.nu 

Mikael Lundström
tel:070-745 82 35
e-post: mikael-lundstrom@live.se 
 
Marie Wilhelmson 
tel:070-3461798 
e-post: wilhelmsonmarie@gmail.com
 
 
Marianne Ståhl
e-post: marianne.stahl@gmail.com
 
Ylva Westman
e-post:
 
Marita Tenold Ekholm, kontaktperson styrelse
marita.t.ekholm@gmail.com 
 
Yvonne Anerland, kontaktperson styrelse
ordforande@portugisisk-vattenhund.nu