Styrelse och förtroendevalda>>
Vi välkomnar synpunkter kring allt som rör klubbens arbete.

Protokoll / dokument>> 

Stadgar>>    

Kommittéer>> 
Här finns kontaktuppgifter till medlemmar i kommittéerna. 

Plasket>>
Klubbens medlemstidning.

Hemsidan>>
En del av klubbens verksamhet och informationskälla.

Rasinformatörer>>
Vid frågor om rasen hoppas vi du finner svar på hemsidan, kontakta annars våra rasinformatörer. 

Personuppgiftsbehandling>> 

Om Rasklubben för Portugisisk vattenhund

RPVH är en officiell rasklubb. Vårt mål är att tillvarata specifika intressen för Portugisisk Vattenhund i Sverige. Klubben har funnits sedan 1992. Våra medlemmar, finns i Sverige, övriga Norden, Europa och USA.

RPVH tillhörde SSD, Specialklubben för Sällskaps- och Dvärghundar. När SSD upphörde 31 dec. 2000 anslöts RPVH till Svenska Kennelklubben. 

Årsmöte
Årsmötet är ett forum där Du kan ge förslag på saker som klubben borde jobba med. I samband med årsmötet ordnas ofta aktiviteter, till exempel ras/-uppfödarmöte.

 

Rasklubben för Portugisisk Vattenhund 
c/o Tina Björkman, Oxnövägen 21, 137 96 Gålö, tel:070-4663224e-post: sekreterare@portugisisk-vattenhund.nu 
  Kontakta rasklubben  
  Anmäl Dig här  

Synpunkter på hemsidan - kontakta webbansvarig: hemsidan@portugisisk-vattenhund.nu