Till alla medlemmar

Kallelse till årsmöte > Efter årsmötet hör vi en föreläsning av Mr Rui Oliveira, Portugal!


UTSTÄLLNINGSRESULTAT

Årets Portis november>


MOTIONER

Dags för dig som medlem att skriva motion till årsmötet! Senast den 24 dec. 2017 ska motionerna skriftligen vara styrelsen tillhanda. 


ÅRSMÖTE

Valberedningen har påbörjat sitt arbete, läs mer >>RSS