Som medlem i Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, RPVH, får Du bl.a. tillgång till 
Plasket

 • Plasket, vår klubbtidning. I den kan du läsa reportage, resultat, annonser
  mm. Tidningen utkommer med 4 nummer per år varav ett dubbelnummer.
 • Delta i klubbens aktiviteter, t.ex. helgläger där du och din hund kan prova på agility, spår eller BPH och MH. Det är även ett bra tillfälle att träffa andra portisägare.
 • klubbens årliga rasspecial dels den inofficiella där oklippta och nerklippta hundar ställs ut och i den officiella rasspecialen.
 • klubbens vattenläger och vattenprov. Inofficiella vattenprov har genomförts sedan 2013.
 • årsmötet är ett bra forum för att uttrycka sina åsikter och ge förslag på saker som klubben borde jobba med. Du som betalar fullt medlemskap har rösträtt på klubbens årsmöte. I samband med årsmötet ordnas ofta ngn. annan aktivitet, t.ex. föreläsning. 
 • våra aktivitetsombud anordnar träffar för alla intresserade runt om i landet, där man går promenader, tränar t ex agility eller spår eller bara träffas och umgås. 

Medlemsservice RPVH

Svenska Kennelklubben (SKK) sköter all hantering av klubbens medlemsregistrering.
Medlemskap är rullande ett år från det datum inbetalning sker.

 • Medlem fullbetalande, avgift 300 kr/år. Anmäl via SKK direkt nedan!
 • Familjemedlem, 150 kr/år (familjemedlem får ingen egen medlemstidning). Anmäl via SKK direkt nedan!
 • Ungdom15-20 år, utan fullbetalande medlem 150 kr/år. Webbanmälan se nedan! 
 • Kennellista* 150 kr/år. Webbanmälan se nedan!

SKK direkt, bli medlem/familjemedlem >>  

Webbanmälan >> fyll i uppgifter och välj kategori! 

Regler för Kennellista >>  efter genomförd inbetalning för kennellista meddelar du de uppgifter du vill ha med på listan till hemsidan@portugisisk-vattenhund.nu 

Valpköparmedlemskap >> Här kan uppfödare ge ett medlemskap till sina valpköpare, alt. skriva en lista med uppgifter om valpköparna och skicka listan till Ingela Jellinek e-post ingela.jellinek@gmail.com

Kontakta medlemsservice >> om du behöver adressändra/avsluta ditt medlemskap. (OBS gäller ej ändringar av uppgifter på kennellistan, de meddelar du webansvarig)

Personuppgifter som lämnas till Svenska Kennelklubbens kansli behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL

Har du frågor om medlemskap
”Vanliga frågor och svar”, om bland annat betalsätt och medlemskort:http://www.skk.se/medlem-fragor-och-svar

SKKs medlemsservice, kontaktas via länken ovan, eller telefon: 08–795 30 50. Öppet: mån–fre 10.00–12.00 samt 13.00-15.00, E-mail: medlem@skk.se (ange vilken rasklubb det avser)

Valpköparmedlemskap

 Nybliven valpägare?
296421_2447336951376_1274981423_nR

Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, RPVH, ger Dig som är nybliven valpägare ett års fritt medlemskap i klubben om du inte tidigare är medlem.

Det fria medlemskapet, (rullande medlemskap) ges utan kostnad om du inte redan är medlem i rasklubben.

Det är din uppfödare som anmäler nya valpköpare till klubben, har du inte fått ett medlemskap kontakta din uppfödare!

Alla som fött upp en kull valpar och som är medlemmar i klubben kan förmedla ett Valpköparmedlemskap! 

Hedersmedlem

Vill du nominera någon som hedersmedlem? 

Personen ska ha utfört insatser för Rasklubben och ha verkat på ett förtjänstfullt sätt som främjat klubben.

Kontakta styrelse@portugisisk-vattenhund.nu och ange namn på personen/personerna samt en motivering till varför du anser att den/de ska bli hedersmedlem.