Lägerkommitté

RPVH har sedan ett antal år tillbaka anordnat ett helgläger på våren med en mängd aktiviteter, bland annat har man kunnat prova på agility, spår och sök.
Gemensam mail: lager@portugisisk-vattenhund.nu

Ingela Jellinek, kontaktperson styrelse 
tel:0709-583306 
Ewa Idsund-Jonsson
Pia Holm-Skoglund
Jenny Lundgren

Läger 2020 >>