Information om hälsa och sjukdom

Portugisisk Vattenhund (PVH), är en jämförelsevis frisk hundras. Rasen har god reproduktionsförmåga och lätta valpningar. Veterinärmöte 1

Det största problemet för den enskilda hunden är öroninflammation enligt en hälsoundersökning gjord 2006. 

De sjukdomar som drabbar rasen drabbar endast ett FÅTAL individer. Många lever upp mot 15 år utan att ha besökt veterinären mer än för årliga vaccination.

Som alla raser kan även PVH drabbas av sjukdomar, det vanligaste är HD, höfledsdysplasi, men det betyder inte att HD är rasens största hälsoproblem för den enskilda hunden. 

HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser. HD ingår i hälsoprogrammet.

Läs mer om HD >


Sjukdomar som inte ingår i hälsoprogrammet
Sjukdomar som beskrivs i detta kapitel uppkommer endast hos ett fåtal individer. Det är ändå bra att känna till de sjukdomstillstånd som kan drabba en PVH. 

Råd från SLU

Universitetsdjursjukhuset SLU
Här finns en länk där du kan hitta en del information om sjukdomar och vad du kan göra själv för att förebygga risker. 

Råd vid sjukdom hos sällskapsdjur >

MH och BPH

Mentalbeskrivning Hund (MH) är ett test som används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund och för att vara ett underlag i hundaveln. 
Mer om MH >> 

Beteende och Pesonlighetsbeskrivning Hund (BPH) 
Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Sedan maj 2012 finns SKK:s nya officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet. 
BPH-beteende-och-persbeskr-hund_tum_dok_bank 

Mer om BPH >> 


Hitta en BPH-testbana>>