Inför avel

Rasstandard, avelsstrategi och registreringsregler mm. Alla hundraser delas in i olika grupper, på grund av gemensam bakgrund eller gemensamt arbetsområde. Portugisisk vattenhund tillhör grupp 8, stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar.  

Rasstandarden > 

RAS, RPVH rasspecifik avelsstrategi > 

SKK:s Registreringsregler >

Att ta en kull valpar på sin tik kan vara jätteroligt, gulligt och lärorikt. Men det är också förknippat med massor av arbete och ett stort ansvar, både för rasens utveckling och de enskilda valparna och deras nya ägare. Även den som lånar ut en hanhund till parning har ansvar för vad den tänkta kombinationen gör för rasen och de specifika avkommorna.

Det finns en mängd lagar och riktlinjer att följa när man ska syssla med hundavel. Här nedan finns länkar till information om de lagar och förordningar som styr hundavel.
Observera att det alltid är upp till uppfödare och hanhundsägare att ta reda på vilka gällande regler som finns!

Om du har frågor och/eller funderingar kring avel eller det du hittar på dessa sidor kan du alltid kontakta avelskommittén eller styrelsen.

SKK  Avel -broschyr >  

Att föda upp hundar inom SKK: SKK:s broschyr >

SKK:s Grundregler >  

SKK:s Avtal > 


Information från SKK/Ak om DNA tester > 

DNA tester i avelsarbetet >

Möjligheter och begränsningar med DNA test >


SKK Play Video om DNA-tester för uppfödare - värdefulla eller ...


RPVH följer SKK:s hälsoprogram avseende HD, PRA  

HD, höftledsdysplasi hofter

HD är en felaktig utveckling av höftleden.

Läs mer om HD >  

PRA, progressiv retinal atrofi  

PRA, ett samlingsnamn för ögonsjukdomar med likartade symtom. 

Läs mer om PRA >  


Om ärftlighet >  Det pågår ett världsvitt arbete med att kartlägga sjukdomar och dess genetiska bakgrund. Det är den informationen som ligger till grund för planerad avel för att färre och färre hundar ska drabbas av kända sjukdomar i framtiden. Att föda upp sunda hundar är omsorg om valpköparna.


Om JDCM > (Juvenile Dilated Cardio Myopathy), en hjärtsjukdom som drabbar valpar.


Diskvalificerande fel i förhållande till rasstandarden

Kryptorkism, Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen. Kryptorkism är när en eller bägge testiklarna inte vandrat ner till sin plats i pungen. En hane med en testikel kan para, men valparna får registeringsförbud. Kryptochida hanar har även en ökad risk för andra hälso-problem. Arvsgången är inte klarlagd, det kan vara olika gener som styr testikelns nedvandring, eftersom det sker i flera steg.

Improper Coat, felaktig päls, är en defekt som förekommer bl.a på portugisisk vattenhund. Det är ingen sjukdom och en drabbad hund lider inte av detta, men det är ett fel gentemot rasens standard. I mars 2010 kom ett DNA-test för att kontrollera om en hund är bärare av ett anlag som man vet medverkar vid Improper Coat. 

DNA-test för felaktig päls pdf. >