Avel & Hälsokommitténs enkäter om Portugisisk Vattenhund

Här finns länkar till enkäter angående hälsa, mentalitet och exteriör.
Vi önskar att så många som möjligt som har eller har haft en portugisisk vattenhund fyller i enkäterna oavsett om man är medlem i klubben eller inte.  
Besvara enkäterna senast 30 juli.

Hälsoenkät >>

Mentalitetsenkät >>

Exteriörenkät >>