Klubbens aktiviteter

Läger >> 
RPVH anordnar sedan ett antal år tillbaka ett helgläger på våren med olika aktiviteter, bland annat har man kunnat prova på agility, spår och sök. 

Rasspecial >>  
Sen 2003 har klubben årligen inofficiell rasspecial, där oklippta och nerklippta hundar kan delta. Från 2011 anordnar klubben officiell utställning i egen regi. 

Vattenaktiviteter >> 
Klubben anordnar vattenträning och läger. Inofficiell tävling i vattenprov genomförs sedan 2011. I framtiden hoppas vi kunna arrangera officiella vattenprov.

Tävling >>
Årligen utses Årets Portis i Agility, Bruks, Freestyle/HtM, Lydnad, Nose Work och Rallylydnad. Klubben anordnar inga egna tävlingar, här räknas alla officiella tävlingar i Sverige. 


037