Klubbens aktiviteter

Läger >> 
RPVH anordnar sedan ett antal år tillbaka ett helgläger på våren. Där genomförs olika aktiviteter, bland annat har man kunnat prova på agility, spår och sök. 

Rasspecial >> 
Sedan 2003 har klubben årligen anordnat inofficiell rasspecial, där även oklippta och nerklippta hundar kan delta. Från 2011 anordnar klubben officiell utställning i egen regi. 

Vattenaktiviteter >> 
Klubben anordnar vattenträffar och vattenläger. 
Inofficiell tävling i vattenprov genomförs sedan 2011 och i framtiden hoppas vi kunna arrangera officiella vattenprov.

Tävling >>
Många Portugisiska vattenhundar är roade av att tävla och årligen utses Årets Portis i Agility, Bruks, Freestyle/HtM, Lydnad, Nose Work och Rallylydnad. Klubben anordnar inga egna tävlingar utan här räknas alla officiella tävlingar i Sverige. 

Aktivitetsombud och övriga aktiviteter >> 
Våra aktivitetsombud anordnar träffar runt om i landet, där man går promenader, tränar t ex agility, spår eller bara träffas och umgås. 

Alla aktiviteter ger bra tillfällen att träffa andra portisägare.

037