Klubbens aktiviteter

Läger >> 
RPVH anordnar en hel del aktiviteter, till exempel har vi sedan ett antal år tillbaka haft ett helgläger på våren. Där anordnas aktiviteter, bland annat har man kunnat prova på agility, spår och sök. 

Rasspecial >> 
Sedan 2003 har klubben årligen anordnat en inofficiell rasspecial, där även oklippta och nerklippta hundar kan delta. Från 2011 anordnar klubben officiell utställning i egen regi. 

Vattenaktiviteter >> 
Klubben anordnar vattenträffar och vattenläger. 
Inofficiell tävling i vattenprov genomförs sedan 2011 och i framtiden hoppas vi kunna arrangera officiella vattenprov. 

Tävling >>
Många Portugisiska vattenhundar är roade av att tävla och årligen utses Årets Portis i Agility, Bruks, Freestyle/HtM, Lydnad, Nose Work och Rallylydnad. Klubben anordnar inga egna tävlingar utan här räknas alla officiella tävlingar i Sverige. 

Aktivitetsombud och övriga aktiviteter >> 
Våra aktivitetsombud anordnar träffar runt om i landet, där man går promenader, tränar t ex agility, spår eller bara träffas och umgås. 

Alla aktiviteter ger bra tillfällen att träffa andra portisägare.

037