Portisträff

"Portisträff i norr"
Jag tänkte att vi kunde ha en portisträff här i Örnsköldsvik med alla våra härliga portisar.

Lördag den 1/9 träffas vi på Örnsköldsviks Brukshundklubb. Där finns möjlighet att prova på lite av varje ex rally, agility, nosework och dra med hunden mm.
Vi hjälps åt med aktiviteterna och peppar varandra men framförallt får vi tid att "surra portis" och mysa.

Söndag 2/9 ägnar vi dagen åt vattenträning/prova på. Här får vi hjälp av Yvonne Weijmar som är vattenombud för rasklubben.

Vi får dela på de småkostnader som blir för hyra, mat mm.
På lördag tänkte jag fixa lunch och på kvällen kan vi grilla hos mej. Ev allergier meddelas mej.
Hoppas ni är pigga på detta!

Med vänlig hälsning Yvonne Lindahl med Hajaz.
Anmälan sker till min mail: Yvonne_lindahl@telia.com senast 26/8.

 

Om att ordna Aktivitet

och att vara Aktivitetsombud 

314543_10150338999262366_554992365_7950568_2075534771_n

AO är ett förtroende-uppdrag i RPVH. Detta innebär att Du som AO alltid ska arbeta med medlemmarnas och klubbens bästa för ögonen. Deltagarna på en portisträff kan komma att se Dig som en representant för styrelsen. I sådana fall är det viktigt att Du som AO poängterar ditt ansvarsområde och hänvisar vidare till styrelsen.

Arrangemang med deltagaravgift
Alla aktiviteter som kräver deltagaravgift (ej självkostnadspris) måste godkännas av styrelsen innan de annonseras ut.
Klubbens aktivitetskonto (pg nr) skall användas till inbetalning av deltagaravgifter.
Efter avslutad aktivitet där deltagaravgift varit inblandade skall en ekonomisk redovisning ske till kassören.
Se riktlinjer gällande arrangemang med deltagaravgift.

För att alla medlemmar ska ha möjlighet att känna till aktiviteten måste alla aktiviteter som anordnas i RPVH:s regi annonseras ut på hemsidan. Men även Facebook och Plasket är önskvärda.

För att inte fel ska uppstå tänk på klubbens Stadgar 

En Portisträff

  • En ”portisträff” kan vara en promenad med (eller utan!) portisar till en mer tids- krävande aktivitet.
  • En ”portisträff” är i regel gratis. I särskilda fall kan en avgift tas ut för att täcka omkostnader, kontrollera med styrelsen.
  • En ”portisträff” är öppen för alla som har en portugisisk vattenhund oavsett medlemskap i RPVH.
  • En ”portisträff” är ett utmärkt tillfälle för intresserade att få komma och bekanta sig med den Portugisiska vattenhunden. Då är det viktigt att Du som arrangerar en träff är en god ambassadör för rasen och rasklubben.                

Har Du en bra idé? Eller är Ni ett kompisgäng som vill bjuda in till ett arrangemang? Ordna då en egen aktivitet!

Kolla först med styrelsens aktivitetskontakt eller aktivitetsombudet i området, så inte samma aktivitet eller liknande redan planeras i området vid samma tillfälle.
Finns inget hinder är det fritt att annonsera ut aktiviteten och fortsätta planeringen.

Alla aktiviteter ska i möjligaste mån vara självfinansierade. Små lokala aktiviteter ska bedrivas till självkostnadspris.

Arrangemang i egen regi som riktar sig till portisar får annonseras ut.  Informera hemsidesansvarig om aktiviteten för annonsering på hemsidan.

Vi önskar Er alla lycka till i planeringen, har Du några frågor är Du välkommen att kontakta styrelsen. E-mail: styrelse@portugisisk-vattenhund.nu